Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment, 32-122 Zbytiny
Autor
   Barnet, Ivan
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Kunceová, Eva
   Metelka, Václav
   Pacherová, Petra
   Poňavič, Michal
   Sedláček (Brno), Jan
   Štědrá, Veronika
   Trubačová, Anna
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environment, antropogenic hazard, natural hazard, geological barrier
Klíčové slovo
    1:25
    32-122
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    Zbytiny
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu. Mapa poskytuje doplňující údaje o zájmovém územá v oblasti přírodních a antropogenních geofaktrů (geologických ryzik, geologických bariér, nerosrtných surovin, hydrogeologie, antropogenně přemodelovaného nebo postiženého území, administrativních celků a zvláště chráněných území).
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment, 32-122 Zbytiny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014