Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 03-413 Semily
Autor
   Dvořák, Igor
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Rambousek, Petr
   Skácelová, Darja
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, the environment
Klíčové slovo
    1:25
    03-413
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Semily
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 03-413 Semily, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 03-413 Semily
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014