Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 13-324 Kutná Hora
Autor
   Barnet, Ivan
   Dušek, Karel
   Dvořák, Igor
   Kadlecová, Renata
   Krupička, Jiří
   Skácelová, Darja
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, the environment
Klíčové slovo
    1:25
    13-324
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Hora
    Kutná
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 13-324 Kutná Hora, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 13-324 Kutná Hora
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014