Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 32-213 Ktiš
Autor
   Barnet, Ivan
   Dvořák, Igor
   Knésl, Ilja
   Krupička, Jiří
   Kryštofová, Eva
   Pacherová, Petra
   Poňavič, Michal
   Sedláček (Brno), Jan
   Verner, Kryštof
   Zemková, Michaela
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environment
Klíčové slovo
    1:25
    32-213
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Ktiš
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 32-213 Ktiš, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 32-213 Ktiš
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014