Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 32-231 Horní Planá
Autor
   Barnet, Ivan
   Dvořák, Igor
   Karenová, Jana
   Knésl, Ilja
   Krupička, Jiří
   Nahodilová, Radmila
   Pacherová, Petra
   Pertoldová, Jaroslava
   Poňavič, Michal
   Rukavičková, Lenka
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environment
Klíčové slovo
    1:25
    32-231
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Horní
    Mapa
    Planá
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 32-231 Horní Planá, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 32-231 Horní Planá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014