Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 32-233 Černá v Pošumaví
Autor
   Dušek, Karel
   Dvořák, Igor
   Kadlecová, Renata
   Krupička, Jiří
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, the environment
Klíčové slovo
    1:25
    32-233
    000
    Černá
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Pošumaví
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 32-233 Černá v Pošumaví, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment - 32-233 Černá v Pošumaví
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014