Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment sheet map 23-413 Hodice
Autor
   Buda, Jan
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
   Skácelová, Darja
   Smyčková, Libuše
   Verner, Kryštof
   Zemková, Michaela
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geofactors, environment.
Klíčové slovo
    1:25
    23-413
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Hodice
    List
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 23-413 Hodice, speciální mapa doplňující Základní geologickou mapu.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map of the geofactors of the environment sheet map 23-413 Hodice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014