Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, economic geological map - 22-343 Vimperk
Autor
   Buda, Jan
   Krejčí, Zuzana
   Poňavič, Michal
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Bohemian massive, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Klíčové slovo
    1:25
    22-343
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Vimperk
    Základní
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, economic geological map - 22-343 Vimperk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014