Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, economic geological map - 32-124 Volary
Autor
   Buda, Jan
   Krejčí, Zuzana
   Poňavič, Michal
   Soejono, Igor
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Bohemian massive, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Klíčové slovo
    1:25
    32-124
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Volary
    Základní
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa ČR v měřítku 1:25 000 shrnující současný stav dle rešerše a rekognoskace území popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, chráněná ložisková území, vyhledávací průzkumy včetně negativních a historii dobývaných ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, economic geological map - 32-124 Volary
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014