Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map scheme of the geofactors of the environment - 03-421 Horní Maršov
Autor
   Ambrozek, Vladimír
   Burda, Jiří
   Dvořák, Igor
   Rambousek, Petr
   Sedláček (Brno), Jan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Trubačová, Anna
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environment
Klíčové slovo
    1:25
    03-421
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Horní
    Mapa
    Mapové
    Maršov
    Prostředí
    Republiky
    Schéma
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapové schéma vybraných geofaktorů životního prostředí listu 03-421 Horní Maršov, speciální mapové schéma doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000, map scheme of the geofactors of the environment - 03-421 Horní Maršov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014