Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 11-242 Valeč
Další názvy
    The Geological map of the Czech republic scale 1:25 000,sheet 11-242 Valeč
Autor
   Hradecký, Petr
   Lojka, Richard
   Mlčoch, Bedřich
   Šebesta, Jiří
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    The Doupov massif, Oligocene volcanics, lava flows, lahar accumulations, Upper Paleozoic sediments, the Teplá Fm. crystalline rocks, Quaternary cover
Klíčové slovo
    1:25
    11-242
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Valeč
    Základní
Abstrakt (česky)
   Jv. svahy Doupovských hor jsou tvořeny oligocenními alkalickými efuzívy převážně hlavního vulkanického centra. Podloží tvoří pyroklastika spodního explozívního patra, na V permokarbonské sedimenty, v jz. a jv. cípu tepelské krystalinikum. Významné jsou akumulace laharových aglomerátů na jv.svazích a úpatí.
Abstrakt (anglicky)
   The Geological map of the Czech republic scale 1:25 000,sheet 11-242 Valeč
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014