Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 S Vysvětlivkami, list 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice
Další názvy
    Base geological map of the Czech Republic 1:25 000 Explanatory text, 34-223 Holíč and 34-243 Tvrdonice
Autor
   Adámek, Josef
   Adamová, Marie
   Gnojek, Ivan
   Havlíček, Pavel
   Havlín Nováková, Dana
   Krejčí, Oldřich
   Neudert, Oldřich
   Novák, Zdeněk
   Šikula, Jan
   Tomanová Petrová, Pavla
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    base geological map, Holíč, Tvrdonice, Vienna Basin, geological mapping
Klíčové slovo
    1:25
    34-241
    34-243
    000
    České
    Geologická
    Holíč
    List
    Mapa
    Republiky
    Tvrdonice
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa skládající se ze dvou listů - Tvrdonice a Holíč, byly vymapovány sedimenty kvartéru a miocénu (pannon). Součástí jsou textové vysvětlivky.
Abstrakt (anglicky)
   Base geological map of the Czech Republic 1:25 000 Explanatory text, 34-223 Holíč and 34-243 Tvrdonice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014