Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 32-231 Horní Planá - Hydrogeologická mapa
Další názvy
    Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 32-231 Horní Planá - Hydrogeological map
Autor
   Rukavičková, Lenka
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    hydrogeological map, groundwater, Šumava Mountains, Horní Planá
Klíčové slovo
    1:25
    32-231
    000
    České
    Geologická
    Horní
    Hydrogeologická
    List
    Mapa
    Planá
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologická mapa v měřítku 1:25 000 zahrnuje vyčlenění hydrogelogických jednotek, transmisivitu a typ propustnosti hornin, pozici významných hydrogeologických vrtů a pramenů, chemizmus podzemních vod a základní hodohospodářské údaje.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of The Czech Republic 1:25 000 sheet 32-231 Horní Planá - Hydrogeological map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014