Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 23-221 list Ždírec nad Doubravou
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic on scale 1:25 000 with explanations, sheet Ždírec nad Doubravou 23-221
Autor
   Břízová, Eva
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Rambousek, Petr
   Roštínský, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Štědrá, Veronika
   Valigurský, Leoš
   Verner, Kryštof
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Žďárské vrchy, geological map, explanations, geochemistry, geophysics, hydrogeology, crystalline basement, Cretaceous, Quaternary
Klíčové slovo
    1:25
    23-221
    000
    České
    Doubravou
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
    Ždírec
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa s grafickými přílohami zachycuje rozsah výchozových částí hornin krystalinika a křídového a kvartérního pokryvu na listu 23-221 Ždírec n.D. Textové vysvětlivky doplňují mapu a legendu a poskytují komplexní obraz geologického a strukturního vývoje oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic on scale 1:25 000 with explanations, sheet Ždírec nad Doubravou 23-221
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014