Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000 with Explanation, 13-444 Hlinsko.
Autor
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Fürych, Vilém
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mrázová, Štěpánka
   Otava, Jiří
   Rambousek, Petr
   Roštínský, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Vít, Jan
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map
Klíčové slovo
    1:25
    13-444
    000
    České
    Geologická
    Hlinsko
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 a textové Vysvětlivky, list 13-444 Hlinsko, shrnuje nejnovější poznatky o horninovém složení na vymezeném území Českého masivu. Mapa zobrazuje nejnovější pohled na geologickou a strukturní stavbu území, je doplněna legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000 with Explanation, 13-444 Hlinsko.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014