Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanatory text, sheet 12-321 Panoší Újezd
Autor
   Adamová, Marie
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Klečák, Jiří
   Krmíček, Lukáš
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Mašek, Dalibor
   Müller, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Panoší Újezd, Křivoklátsko protected Landscape Area, geological structure, Neoproterozoic, Paleozoic, Cenozoic
Klíčové slovo
    1:25
    12-321
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Panoší
    Republiky
    Újezd
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa zahrnuje geologickou stavbu západní části CHKO Křivoklátsko. Podstatnou část území tvoří mořské sedimenty a vulkanity neoproterozoika, mezi nimiž byla rozlišena řada nových facií. Stratigraficky výše pak leží komplex vulkanických (výlevných i subvulkanických) hornin křivoklátsko-rokycanského komplexu, spodnopaleozoického stáří. Vulkanity byly nově geneticky interpretovány. Vysvětlivky ke geologické mapě Panoší Újezd shrnují nejnovější poznatky o geologické stavbě území získané novým (dvouletým) geologickým mapováním. Je zde komentován charakter geologických jednotek a časová posloupnost jejich vzniku. Dalšími specializovanými kapitolami jsou např. geochemie, strukturní geologie, petrografie (popis 50 typů hornin od neoproterozoika až po kvartér), dále geofyzikální obraz území, nerostné suroviny, hydrogeologie, inženýrská geologie, kapitola věnovaná geofaktorům životního prostředí a jiné. V závěru textu jsou popsáno 14 geologicky významných lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanatory text, sheet 12-321 Panoší Újezd
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014