Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanatory text, sheet 12-322 Hudlice
Autor
   Adamová, Marie
   Čáp, Pavel
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hradecký, Petr
   Hrazdíra, Petr
   Hroch, Tomáš
   Klečák, Jiří
   Krupička, Jiří
   Lysenko, Vladimír
   Mašek, Dalibor
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Vorel, Tomáš
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Hudlice, Křivoklátsko protected Landscape Area, geological structure, Neoproterozoic, Paleozoic, Cenozoic
Klíčové slovo
    1:25
    12-322
    000
    České
    Geologická
    Hudlice
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa zahrnuje geologickou stavbu střední části CHKO Křivoklátsko. Podstatnou část území tvoří mořské sedimenty a vulkanity neoproterozoika, mezi nimiž byla rozlišena řada nových facií. Stratigraficky výše pak leží komplex vulkanických (výlevných i subvulkanických) hornin křivoklátsko-rokycanského komplexu, spodnopaleozoického stáří. Vulkanity byly nově geneticky interpretovány. Vysvětlivky ke geologické mapě Hudlice shrnují nejnovější poznatky o geologické stavbě území získané novým (dvouletým) geologickým mapováním. Je zde komentován charakter geologických jednotek a časová posloupnost jejich vzniku. Dalšími specializovanými kapitolami jsou např. geochemie, strukturní geologie, petrografie (popis 51 typů hornin od neoproterozoika až po kvartér), dále geofyzikální obraz území, nerostné suroviny, hydrogeologie, inženýrská geologie, kapitola věnovaná geofaktorům životního prostředí a jiné. V závěru textu jsou popsáno 22 geologicky významných lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanatory text, sheet 12-322 Hudlice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014