Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanations, sheet 13-324 Kutná Hora
Autor
   Čáp, Pavel
   Čech, Stanislav
   Dosbaba, Marek
   Dušek, Karel
   Dvořák, Igor
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Hroch, Tomáš
   Kadlecová, Renata
   Klečák, Jiří
   Krejčí, Zuzana
   Mašek, Dalibor
   Ondovčin, Tomáš
   Rejchrt, Miroslav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Štědrá, Veronika
   Vodrážka, Radek
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Kutná Hora, Kutná Hora Complex, geology, geophysics, applied geology, geosites, crystalline basement, Cretaceous, Neogene, Quaternary
Klíčové slovo
    1:25
    13-324
    000
    České
    Geologická
    Hora
    Kutná
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa s přílohami zachycuje rozsah výchozových částí krystalinika a sedimentárního pokryvu na listu 13-324 Kutná Hora. Textové vysvětlivky doplňují mapu a její legendu a poskytují komplexní přehled geologického a strukturního vývoje oblasti, řadu specializovaných kapitoly a přehled významných geologických lokalit a archeologických sídel
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanations, sheet 13-324 Kutná Hora
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014