Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
Další názvy
    Base geological map of Czech Republic 1:25 000 with the Explanatory booklet, sheet 14-222 Vidnava
Autor
   Čurda, Jan
   Kočandrle, Josef
   Nekovařík, Čestmír
   Nývlt, Daniel
   Pecina, Vratislav
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Večeřa, Josef
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, 1:25 000, Vidnava, Czech Republic
Klíčové slovo
    1:25
    14-222
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Vidnava
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstrakt (anglicky)
   Base geological map of Czech Republic 1:25 000 with the Explanatory booklet, sheet 14-222 Vidnava
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014