Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-334 Polička
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic, 1:25 00 scale, 14-334 Polička
Autor
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čech, Stanislav
   Čurda, Jan
   Fürych, Vilém
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mrnková, Jana
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Zuzana
   Vít, Jan
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    basic geological map, stratigraphy, tectonics, geophysics, geochemistry, hydrogeology
Klíčové slovo
    1:25
    14-334
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Polička
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa zobrazuje geologickou a strukturní stavbu území s legendou, litostratigrafickým schématem a geologickým řezem. Ve vysvětlivkách k mapě jsou podrobně charakterizovány geologické jednotky území, tektonická stavba, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inženýrská geologie, nerostné suroviny, geofaktory životního prostředí a významné geologické lokality
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic, 1:25 00 scale, 14-334 Polička
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014