Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-331 Hartmanice with explanatory texts
Autor
   Babůrek, Jiří
   Hanžl, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Kadlecová, Renata
   Lhotský, Pavel
   Lochmann, Zdeněk
   Manová, Magdaléna
   Mrnková, Jana
   Nekovařík, Čestmír
   Šalanský, Karel
   Šebesta, Jiří
   Švecová, Jana
   Vlčková, Ludmila
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2002
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 22-331, Hartmanice
Klíčové slovo
    1:25
    22-331
    000
    České
    Geologická
    Hartmanice
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Text obsahuje obsažné informace o geologickém vývoji, regionální geologické charakteristice, detailní petrografické, petrologické a geochemické informace o jednotlivých horninových jednotkách, dále ložiskovou, hydrogeologickou, inženýrskogeologickou, geoturistickou informatiku a geoenvironmentální data, atd.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 22-331 Hartmanice with explanatory texts
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014