Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová
Další názvy
    Basic geological map ČR 1:25 000 with explanations, 24-112 Jedlová
Autor
   Břízová, Eva
   Buriánek, David
   Čech, Stanislav
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Roštínský, Pavel
   Rýda, Karel
   Skácelová, Zuzana
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, petrology, structural geology, Svratka unit, Polička Unit, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    1:25
    24-112
    000
    České
    Geologická
    Jedlová
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Poličské krystalinikum na mapovém listu je budováno dvěma litotektonickými subjednotkami, které jsou proráženy řadou magmatických těles. Spodní pestrá subjednotka je překryta monotónní. Obě jednotky mají podobně orientované metamorfní foliace ve směru SZ-JV. Kontakt se svrateckým krystalinikem je zvýrazněn přítomností amfibolitových těles a tektonicky zmlazený.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map ČR 1:25 000 with explanations, 24-112 Jedlová
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014