Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-222 Vracov
Další názvy
    Base geological map of the Czech Republic with Explanatory text, 34-222 Vracov
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Bubík, Miroslav
   Gnojek, Ivan
   Havlíček, Pavel
   Havlín Nováková, Dana
   Jurová, Zita
   Novák, Zdeněk
   Stráník, Zdeněk
   Šikula, Jan
   Tomanová Petrová, Pavla
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Vienna Basin, Outer Flysch Belt, Vracov sheet, Miocene, geology, paleontology, lithology, applied geology
Klíčové slovo
    1:25
    34-222
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Vracov
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Byla vymapována základní geologická mapa s vysvětlivkami (vídeňská pánev a flyšové pásmo Západních Karpat, list Vracov). V oblasti se nachazejí sedimenty jury až oligocénu (flyš) a sarmatu, pannonu a kvartéru (vídeňská pánev).
Abstrakt (anglicky)
   Base geological map of the Czech Republic with Explanatory text, 34-222 Vracov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014