Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 34-223 Hodonín
Další názvy
    Base geological map of the Czech Republic with Explanatory text, 34-223 Hodonín
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Bubík, Miroslav
   Gnojek, Ivan
   Havlíček, Pavel
   Havlín Nováková, Dana
   Hubatka, František
   Kycl, Petr
   Novák, Zdeněk
   Šikula, Jan
   Tomanová Petrová, Pavla
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Vienna Basin, Hodonín sheet, Miocene, geology, lithology, paleontology, applied geology
Klíčové slovo
    1:25
    34-223
    000
    České
    Geologická
    Hodonín
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Byla vymapována základní geologická mapa s vysvětlivkami (list Hodonín). V oblasti se nachazejí sedimenty pannonu (miocén) a kvartéru. Celá oblast náleží vídeňské pánvi.
Abstrakt (anglicky)
   Base geological map of the Czech Republic with Explanatory text, 34-223 Hodonín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014