Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami Jablůnka 25-144, Tektonická mapa
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet Jablůnka 25-144, Tectonic map
Autor
   Baldík, Vít
   Barák, Petr
   Kociánová, Lenka
   Krejčí, Oldřich
   Novotný, Roman
   Pesl, Václav
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, structure, fault, foliation, lineation, normal fault
Klíčové slovo
    1:25
    25-144
    000
    České
    Geologická
    Jablůnka
    Mapa
    Republiky
    Tektonická
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa hodnotící strukturní patra a prvky v okolí Jablůnky důrazem na jejich vztahy a kinematiku.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet Jablůnka 25-144, Tectonic map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014