Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000 Sheet 13-322 Kolín with text explanation
Autor
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hradecká, Lenka
   Kadlecová, Renata
   Klečák, Jiří
   Lochmann, Zdeněk
   Manová, Magdalena
   Minaříková, Dagmar
   Nekovařík, Čestmír
   Rejchrt, Miroslav
   Šalanský, Karel
   Štědrá, Veronika
   Švecová, Jana
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, regional geology, crystalline basement, Cretaceous , Quternary
Klíčové slovo
    1:25
    13-322
    000
    České
    Geologická
    Kolín
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa 1:25 000 13-322 Kolín zobrazuje území tvořené kutnohorským krystalinikem překrytým svrchnokřídovými sedimenty a kvartérními uloženinami. Mapa je doprovázena vysvětlujícím textem.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000 Sheet 13-322 Kolín with text explanation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014