Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25000, sheet 24-111 Sněžné
Autor
   Melichar, Rostislav
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovana-metodika
Poznámky
    Certifikační orgán: Česká geologická služba
    Datum certifikace: 2008/04/16
Výraz tezauru
    geological map
    Svratka crystalline unit
Klíčové slovo
    1:25000
    24-111
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Sněžné
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa centrální části Žďárských vrchů zahrnuje centrální část svrateckého krystalinika, hlavními horninami jsou ruly a metagranity, které jsou doprovázeny skarny, amfibolity a erlany.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the central part of the Zdar Mt. cover central part of the Svratka crystalline unit. Main rocks of the are are gneisses and metagranite accompanied by amphibolite, ferrosilicate and calcsilicate rocks.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012