Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 list Strážnice 34-224
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic at a scale 1:25000, sheet 34-224 Strážnice
Autor
   Bubík, Miroslav
   Havlíček, Pavel
   Novák, Zdeněk
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map at a scale 1:25000, sheet 34-224 Strážnice, Flysch zone, Paleogene, Carpathian foredeep, Neogene, Litology, Lithostratigraphy, Tectonics
Klíčové slovo
    1:25000
    34-224
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Strážnice
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000 zobrazující geologickou, strukturní a tektonickou stavbu území s geologickou legendou, geologickým řezem, litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, aktivních a opuštěných lomech, geologicky významných lokalitách a sesuvech.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic at a scale 1:25000, sheet 34-224 Strážnice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014