Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-413 Semily
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic, map sheet 03-413 Semily
Autor
   Adamová, Marie
   Břízová, Eva
   Drábková, Jana
   Dvořák, Igor
   Havlíček, Pavel
   Hrazdíra, Petr
   Kondrová, Lucie
   Krupička, Jiří
   Malec, Jan
   Prouza, Vladimír
   Rambousek, Petr
   Rapprich, Vladislav
   Rýda, Karel
   Řídkošil, Tomáš
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Šebesta, Jiří
   Šimůnek, Zbyněk
   Zajíc, Jaroslav
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geology, geohazards, Krkonoš-Jizera crystalline complex, Krkonoše-Piedmon Basin, Carboniferous, Permian, volcanic activity, Quaternary, lithostratigraphy, paleontology, geochemistry, geophysics, hydrogeology, geomorphology, mineral deposits.
Klíčové slovo
    03-413
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Republiky
    Semily
    Základní
Abstrakt (česky)
   Moderní zhodnocení geologie krkonošsko-jizerského krystalinika a permokarbonu vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve včetně litostratigrafie a paleontologického záznamu na území listu, přehodnocení tektoniky a vulkanizmu, aktualizace surovinových zdrojů, hydrogeologie, inženýrské geologie, geohazardů, geofaktorů životního prostředí, geofyziky a geochemie.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic, map sheet 03-413 Semily
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014