Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, sheet 13 - 141 Nymburk
Autor
   Čech, Stanislav
   Havlíček, Pavel
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Bohemia, Quarternary, Cretaceous
Klíčové slovo
    13
    25
    000
    141
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nymburk
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa 1 : 25 000 okolí Poděbrad (Střední Čechy) byla sestavena na základě nového podrobného geologického mapování doplněného mapovacími vrty a sondami. Mapa je doplněna legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, sheet 13 - 141 Nymburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014