Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, sheet 14 - 343 Svitavy
Autor
   Čech, Stanislav
   Valigurský, Leoš
   Vít, Jan
Datum vydání
    2002
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geological map
Klíčové slovo
    14-343
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Svitavy
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa 1 : 25 000 okolí Svitav byla sestavena na základě nového podrobného geologického mapování doplněného mapovacími vrty a sondami
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, sheet 14 - 343 Svitavy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014