Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-223 Přibyslav
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic, scale 1:25000, sheet 23-223 Přibyslav
Autor
   Štěpánek, Petr
   Vít, Jan
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Bohemian massive, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 23-223, Přibyslav
Klíčové slovo
    23-223
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Přibyslav
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic, scale 1:25000, sheet 23-223 Přibyslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014