Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1: 25 000, sheet 23-413 Hodice. Map of mineral resources, opposed. Czech Geological Survey. Prague.
Autor
   Buda, Jan
   Rýda, Karel
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    mineral deposits, mining sites, historic mining, old mines, undermining the
Klíčové slovo
    23-413
    25
    000
    Česká
    České
    Geologická
    Hodice
    List
    Mapa
    Nerostných
    Oponováno
    Praha
    Republiky
    Služba
    Surovin
    Základní
Abstrakt (česky)
   Evidence a zákresy ložiskových objektů, zhodnocení území listu mapy z hlediska surovinového potenciálu, historická a současná těžba, dokumentace a zaměření těžěben, sessuvná území a poddolovaná území, stará důlní díla atd.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1: 25 000, sheet 23-413 Hodice. Map of mineral resources, opposed. Czech Geological Survey. Prague.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014