Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
Další názvy
    Basic geological map of Czech republic 1 : 25 000, sheet 23-314 Deštná - Map of geofactors of the environment
Autor
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Metelka, Václav
   Poňavič, Michal
   Rukavičková, Lenka
   Sedláček, Jan
   Skácelová, Darja
   Smyčková, Libuše
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map, Environment, Geofactors, Scale 1:25 000, 23-314, Deštná
Klíčové slovo
    23-314
    25
    000,list
    České
    Deštná
    Geofaktorů
    Geologická
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa vybraných geofaktorů životního prostředí listu 23-314 Deštná, speciální mapa doplňující základní geologickou mapu
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of Czech republic 1 : 25 000, sheet 23-314 Deštná - Map of geofactors of the environment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014