Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 22-343 Vimperk - Geologická mapa
Další názvy
    Base Geological Map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 22-343 Vimperk - Geological Map
Autor
   Havlíček, Pavel
   Hošek, Jan
   Žáček, Vladimír
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, 1 : 25 000, Vimperk, Czech Republic
Klíčové slovo
    22-343
    25
    000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Vimperk
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálními schematy. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl a rýžovišť a mnoha dalších fenoménech.
Abstrakt (anglicky)
   Base Geological Map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 22-343 Vimperk - Geological Map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014