Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 24-324 Brno-sever - Map of environmental geofactors
Autor
   Barnet, Ivan
   Hanžl, Pavel
   Havlín, Aleš
   Janderková, Jana
   Konečný, František
   Krejčí, Oldřich
   Krumlová, Hana
   Kryštofová, Eva
   Müller, Pavel
   Paleček, Martin
   Poul, Ivan
   Sedláček (Brno), Jan
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Večeřa, Josef
   Vít, Jan
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environmental, landcape,
Klíčové slovo
    24-324
    25
    000
    Brno-sever
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    List
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa shrunující důležité geofaktory ovlivňující životní prostředí na topografickém podkladě 1 : 25 000 rozlišuje přírozené geofaktory, antropogenní geofaktory a administrativně vymezené plochy.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 24-324 Brno-sever - Map of environmental geofactors
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014