Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic at a scale 1 : 25 000 sheet 24-324 Brno-sever - Tectonic map
Autor
   Baldík, Vít
   Hanžl, Pavel
   Kociánová, Lenka
   Krejčí, Zuzana
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Map, structure, fault, foliation, lineation, normal fault
Klíčové slovo
    24-324
    25
    000
    Brno-sever
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Republiky
    Tektonická
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa hodnotící strukturní patra a prvky v severním okolí Brna s důrazem na jejich vztahy a kinematiku.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic at a scale 1 : 25 000 sheet 24-324 Brno-sever - Tectonic map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014