Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-413 Mokrá-Horákov - Mapa dokumentačních bodů
Další názvy
    The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - The map of documentary points.
Autor
   Gilíková, Helena
   Kociánová, Lenka
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    documentary points, whole rock analyses, thin section, soil analyses, paleontology, scale 1:25 000, 24-413, Mokrá-Horákov
Klíčové slovo
    24-413
    25
    000
    Bodů
    České
    Dokumentačních
    Geologická
    List
    Mapa
    Mokrá-Horákov
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa dokumentačních bodů k základní geologické mapě 24-413 obsahuje lokalizované dokumentační body, které jsou rozčleněny dle druhu a typu výchozu, jsou odlišeny body, na kterých byly odebrány vzorky na výbrus, celohorninovou analýzu, analýzu těžkých minerálů, paleontologických vzorků a vzorky půd a pramenů. Všechny tyto informace jsou shrnuty v databázi dokumentačních bodů ČGS a složily k sestavení Základní geologické mapy 24-413 Mokrá-Horákov a jejích textových vysvětlivek.
Abstrakt (anglicky)
   The basic geological map of Czech Republic 1 : 25 000, sheet 24-413 Mokrá-Horákov - The map of documentary points.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014