Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Environmental Geochemical Map - Distribution of As
Autor
   Müller, Pavel
   Novotný, Roman
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, environmental map, 1:25000, Valašské Meziříčí, arsenic
Klíčové slovo
    25
    25-142
    000
    České
    Distribuce
    Environmentální
    Geochemická
    Geologická
    List
    Mapa
    Meziříčí
    Republiky
    Valašské
    Základní
Abstrakt (česky)
   Environmentální geochemická mapa As ve svrchním půdním horizontu založená na výsledcích 64 vzorků půdního povrchu, vzorkování v letech 2010-2011.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Environmental Geochemical Map - Distribution of As
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014