Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeologická mapa
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeological map
Autor
   Havlín, Aleš
   Havlín Nováková, Dana
   Kryštofová, Eva
   Novotný, Roman
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    hydrogeological map, transmisivity
Klíčové slovo
    25
    25-142
    000
    České
    Geologická
    Hydrogeologická
    List
    Mapa
    Meziříčí
    Republiky
    Valašské
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa shrnující důležité hydrogeologické vlastnosti hornin na topografickém podkladě 1 : 25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeological map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014