Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce As
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-144 Jablůnka - Environmental Geochemical Map - Distribution of As
Autor
   Krejčí, Oldřich
   Müller, Pavel
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, environmental map, 1:25000, Jablůnka, arsenic
Klíčové slovo
    25
    25-144
    000
    České
    Distribuce
    Environmentální
    Geochemická
    Geologická
    Jablůnka
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Environmentální geochemická mapa As ve svrchním půdním horizontu založená na výsledcích 64 vzorků půdního povrchu, vzorkování v letech 2010-2011.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-144 Jablůnka - Environmental Geochemical Map - Distribution of As
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014