Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-144 Jablůnka - Environmental Geochemical Map - Distribution of Stot
Autor
   Krejčí, Oldřich
   Müller, Pavel
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, environmental map, 1:25000, Jablůnka, sulphur total
Klíčové slovo
    25
    25-144
    000
    České
    Distribuce
    Environmentální
    Geochemická
    Geologická
    Jablůnka
    List
    Mapa
    Republiky
    Stot
    Základní
Abstrakt (česky)
   Environmentální geochemická mapa Stot ve svrchním půdním horizontu založená na výsledcích 64 vzorků půdního povrchu, vzorkování v letech 2010-2011.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-144 Jablůnka - Environmental Geochemical Map - Distribution of Stot
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014