Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-144 Jablůnka - Map of environmental geofactors
Autor
   Barnet, Ivan
   Havlín, Aleš
   Janderková, Jana
   Konečný, František
   Krejčí, Oldřich
   Krumlová, Hana
   Müller, Pavel
   Nývlt, Daniel
   Paleček, Martin
   Pecina, Vratislav
   Petrová, Vladimíra
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geofactors, environmental, landcape
Klíčové slovo
    25
    25-144
    000
    České
    Geofaktorů
    Geologická
    Jablůnka
    List
    Mapa
    Prostředí
    Republiky
    Základní
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapa shrnuje důležité geofaktory ovlivňující životní prostředí na topografickém podkladě 1 : 25 000. Geofaktory jsou členěny na přírodní a antropogenní, dále jsou ještě vyděleny administrativně vymezené celky.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-144 Jablůnka - Map of environmental geofactors
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014