Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmentální geochemická mapa - distribuce Stot
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmental Geochemical Map - Distribution of Stot
Autor
   Baldík, Vít
   Müller, Pavel
   Pecina, Vratislav
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geochemical map, environmental map, 1:25000, Rožnov pod Radhoštěm, sulphur total
Klíčové slovo
    25
    25-231
    000
    České
    Distribuce
    Environmentální
    Geochemická
    Geologická
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Stot
    Základní
Abstrakt (česky)
   Environmentální geochemická mapa Stot ve svrchním půdním horizontu založená na výsledcích 48 vzorků půdního povrchu, vzorkování v letech 2010-2011.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Environmental Geochemical Map - Distribution of Stot
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014