Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeological map
Autor
   Baldík, Vít
   Havlín, Aleš
   Havlín Nováková, Dana
   Kryštofová, Eva
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    hydrogeological map, transmisivity
Klíčové slovo
    25
    25-231
    000
    České
    Geologická
    Hydrogeologická
    List
    Mapa
    Radhoštěm
    Republiky
    Rožnov
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa shrnující důležité hydrogeologické vlastnosti hornin, lokalizaci hydrogeologických objektů a bodové údaje o hydraulických parametrech hornin na topografickém podkladě 1 : 25 000.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic at the scale 1 : 25 000 sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeological map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014