Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk
Další názvy
    Basic geological map of Czech Republic with Explanation text, 23-222 Krucemburk
Autor
   Břízová, Eva
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Hradecká, Lenka
   Hrdličková, Kristýna
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lysenko, Vladimír
   Mlčoch, Bedřich
   Nahodilová, Radmila
   Otava, Jiří
   Pertoldová, Jaroslava
   Rambousek, Petr
   Rejchrt, Miroslav
   Roštínský, Pavel
   Rudolský, Jiří
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Týcová, Patricie
   Vít, Jan
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Svratka unit, Moldanubian, Cretaceous, hydrogeology
Klíčové slovo
    23-222
    25
    000
    České
    Geologická
    Krucemburk
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa zobrazuje geologické poměry území CHKO Žďárské vrchy v oblasti křídy Dlouhé meze severně od Velkého Dářka.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of Czech Republic with Explanation text, 23-222 Krucemburk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014