Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-223 Přibyslav
Další názvy
    Basic geological map of Czech Republic 1:25 000 with Explanation notes, 23-223 Přibyslav
Autor
   Břízová, Eva
   Fürych, Vilém
   Hanžl, Pavel
   Kadlecová, Renata
   Kirchner, Karel
   Lhotský, Pavel
   Lysenko, Vladimír
   Pertoldová, Jaroslava
   Roštínský, Pavel
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Štěpánek, Petr
   Verner, Kryštof
   Vít, Jan
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geologic map,Moldanubicum,Přibyslav Mylonitic Zone,Bohemian Massif
Klíčové slovo
    23-223
    25
    000
    České
    Geologická
    Mapa
    Přibyslav
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of Czech Republic 1:25 000 with Explanation notes, 23-223 Přibyslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014