Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanatory text, sheet 12-144 Lány
Autor
   Adamová, Marie
   Drábková, Jana
   Dušek, Karel
   Holásek, Oldřich
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Mašek, Dalibor
   Skácelová, Darja
   Skácelová, Zuzana
   Stárková, Marcela
   Šimůnek, Zbyněk
   Vorel, Tomáš
   Zelenka, Přemysl
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Dokončení geologických podkladů pro územní plánování a strategická geological map, Carboniferous sediments, Kladno-Rakovník Basin, Neoproterozoic rock,Quartenary sediments, Neogene sediments
Klíčové slovo
    12-144
    25
    000
    České
    Geologická
    Lány
    List
    Mapa
    Republiky
    Vysvětlivkami
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa zahrnuje geologickou stavbu části CHKO Křivoklátsko..Podstatnou část území tvoří mořské sedimenty a vulkanity neoproterozoika, mezi nimiž byla rozlišena řada nových facií. Stratigraficky výše leží při s. okraji listu sedimenty svrchnopaleozoické karbonské kladensko-rakovnické pánve. Vysvětlivky ke geologické mapě list Lány shrnují nejnovější poznatky o geologické stavbě území získané novým (dvouletým) geologickým mapováním, dokumentují jednotlivé položky legendy geologické mapy. Komentován je celý geologický vývoj území listu, Dalšími specializovanými kapitolami jsou např. geochemie, strukturní geologie, petrografie (popis 50 typů hornin od neoproterozoika až po kvartér), dále geofyzikální obraz území, nerostné suroviny, hydrogeologie, inženýrská geologie, kapitola věnovaná geofaktorům životního prostředí a jiné. V závěru textu jsou popsány geologicky významné lokality.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic on scale 1:25.000 with explanatory text, sheet 12-144 Lány
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014