Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 03-231 Jizerka - Map of the mineral resources.
Autor
   Krejčí, Zuzana
   Mrázová, Štěpánka
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Raw materials, mineral resources, mining, regional raw materials evaluation
Klíčové slovo
    -Mapa
    03-231
    25000
    České
    Geologická
    Jizerka
    List
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa registruje všechna ložiska nerostných surovin, jejich prognózní zdroje a indicie. Registruje doklady těžby. Na podkladě aktuální situace a výsledků mapování vyhodnocuje surovinový potenciál území.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000 sheet 03-231 Jizerka - Map of the mineral resources.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014