Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin
Další názvy
    The geological map of the Czech republic 1: 25 000, sheet 03-414 Vrchlabí Úpou - Raw materials map
Autor
   Buda, Jan
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Raw materials, mineral resources, mining, regional raw materials evaluation
Klíčové slovo
    -Mapa
    03-414
    25000
    České
    Geologická
    List
    Mapa
    Nerostných
    Republiky
    Surovin
    Vrchlabí
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa registruje všechna ložiska nerostných surovin, jejich prognózní zdroje a indicie. Registruje doklady těžby. Na podkladě aktuální situace a výsledků mapování vyhodnocuje surovinový potenciál území.
Abstrakt (anglicky)
   The geological map of the Czech republic 1: 25 000, sheet 03-414 Vrchlabí Úpou - Raw materials map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014